about chef pic

Hasan Usta

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin Kırka nahiyesinin Karaören köyünde 1946 yılının 1 Mayıs gününde dünya’ya gelir.

İlkokulu Karaören köyünün ilk okulunda bitirir ve Vefalı hikayeside böyle başlar. Vefa semtinde abisi Rıza Sara’nın

müstahdemlik yaptığı talebe yurdunda çocukları olmayan Zahit Bey - Naime Hanım çifti Eskişehirden arazi almak için Karaören köyüne gelirler.

Hasan Sara’nın abisi Rıza Sara ile köye gelirler. O sırada Naime Hanım Hasan Ustayı görür (Hasan Usta henüz 12 yaşındadır)

ve Rıza Sara’ya Hasan Sara’yı çok sevdiğini İstanbul’a götürüp okutmak istediğini söyler.

O da peki der ve Hasan Sara’nın İstanbul hikayesi başlar. İlk kez gördüğü denizi ilk kez gördüğü gemiyi ilk kez gördüğü binaları

heyecanla seyreder ve Vefa semtine gelir. Orada çok iyi bakılır. Vefa lisesinin orta kısmında okur.

Vefalı ismi o anne babaya (Naime Hanım ve Zahit Beye)

Vefadır.

Sizden Gelenler